Sommarerbjudande

Äga Miljöbil

Det är ekonomiskt fördelaktigt att äga en miljöbil. Förutom det uppenbara att en bränslesnål bil kostar mindre att köra finns det flera andra fördelar. Myndigheterna uppmuntrar inköp och ägande av miljöbilar med en rad ekonomiska åtgärder som gör det billigare. Här är de viktigaste:

Femårig skattebefrielse

Alla fordon som uppfyller särskilda miljökrav befrias från fordonsskatt de fem första åren från att de tas i bruk. Skattebefrielsen sker automatiskt, man behöver alltså inte ansöka om den. Skattebfrielsen följer fordonet och påverkas inta av ägarbyte. För detaljerade krav och villkor se Trafikverkets nätplats.

Sänkt förmånsvärde

Miljöbilar som är förmånsbeskattade tjänstefordon kan i vissa fall få sänkt förmånsvärde. För etanol- och hybridbilar sänks förmånsvärdet till det som gäller för motsvarande konventionella bilar. För el-, laddhybrider och gasbilar sänks den dessutom ytterligare 40 procent. Reglerna är dock komplicerade och kan ändras. Se Skatteverkets nätplats för mer om sänkt förmånsvärde för miljöbilar.

Supermiljöbilspremie förlängs

Riktigt miljövänliga bilar, så kallade supermiljöbilar, som till exempel elbilar, kan staten ge en supermiljöbilspremie på upp till 40 000 kronor vid inköp. De flesta blitillverkare som har miljöbilar erbjuder även supermiljöbilar. Bilar som uppfyller utsläppskraven Euro 5 och Euro 6 räknas som supermiljöbilar. Se vidare Konsumenverkets sida om utsläppsklasser.

Regeringen har beslutat att förlänga supermiljöbilspremien till att gälla även under 2015. Se: http://www.regeringen.se/sb/d/19695/a/252092

Lokala förmåner

Många kommuner erbjuder rabatt på parkeringsavgifter för miljöbilar. I vissa fall kan de även erbjuda inköpsbidrag. Se respektive kommuns nätplats för mer information. Gröna Bilister har gjort en bra sammanställning över komunala parkeringsförmåner.

Lägre bränsleförbrukning

Det lönar sig att köra grönt. En lägre drivmedelsförbrukning sparar snabbt mycket pengar och genom att lära sig att köra bränslesnålt kan man spara ytterligare. På Miljöfordon.se finns en bra kalkyl för beräkning av utsläpp och kostnader.

Kostnadskalkyl

Konsumentverket och Trafikverket har utvecklat en bra applikation för att beräkna kostnader för bilägande utifrån olika aspekter som miljö och ekonomi bland annat.