Sommarerbjudande

Elhybrider

Elhybrider har även de både en vanlig förbränningsmotor och en elmotor. Båda motorerna används för att driva bilen, antingen samtidigt eller var och en för sig. Den stora skillnaden mot en renodlad elbil är att batterierna laddas med energi från förbränningsmotorn och återvunnen energi från bromsarna. Även spillvärmen från förbränningsmotorn kan tas tillvara, dels för att värma bilen och dels att ladda batterierna. Elhybriden kan inte laddas utifrån. All laddning sker internt av förbränningsmotorn. Genom att mer energi utnyttjas reduceras bränsleförbrukningen och elhybriden är därför en energieffektiv bil för fossila eller förnybara drivmedel. Det finns ännu inga elhybrider för förnybara drivmedel på den svenska marknaden.

Den mest välkända elhybridbilen är idag Toyota Prius

Olika typer av miljöfordon

Utvecklingen av miljöbilar pågår hela tiden. Det finns två huvudspår med olika typer av drivaggregat: elmotor eller förbränningsmotor. Vid eldrift är problemet att lagra och framställa den el som behövs på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt. Till förbränningsmotorn behöver man finna alternativa bränslen, som är både förnybara och miljövänliga. Här är en beskrivning av de hittills vanligaste typerna av miljöbilar.

Vanliga typer av miljöbilar