Provkör där du bor!

Bilhandlare med miljöbilar i ditt län

Välj bilmodell

Sök inspiration bland miljöklassade personbilar

Miljöbilsverifiering

Är din bil en miljöbil?

Sommarerbjudande

Framtiden är en miljöklassad bil

Har man kört en miljöbil genom att till exempel upplevt en modern elbil, vill sedan inte köra något annat. En miljöklassad bil är energieffektiv, ger inga eller minimala utsläpp och är ekonomisk för både ägare och samhälle. Allt det och vetskapen att man inte smutsar ner omgivning och miljö ger en ren körglädje. Här kan du läsa mer om alla miljöbilstekniker.

Läs mer
Vad är en miljöbil?

Begreppet innefattar vanligen personbilar som uppfyller högre krav med avseende på utsläpp av miljöfarliga ämnen, jämfört med vanliga bilar. Det finns dock ännu inte någon enhetlig definition av begreppet miljöbil, utan olika kriterier tillämpas av olika kommuner och myndigheter.

Läs mer