Sommarerbjudande

Om miljöbilar

En miljöbil använder den tillförda energin effektivt, ger låga eller inga utsläpp av koldioxid, smutsiga avgaser eller partiklar samt är ren och tyst. En miljöbil drivs oftast med förnybara drivmedel som el, etanol eller biogas. Men även en mycket bensin- eller dieselsnål bil kan också räknas som en miljöbil.

Klimat och miljö

Begreppet miljöbil hänger intimt ihop med klimat och miljö. Enkelt uttryckt ska en miljöbil ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid samt övriga utsläpp som kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar.

Moderna bilar är miljöbilar

Det finns ingen återvändo längre. Med allt högre krav på liten eller ingen påverkan på klimat och miljö, samtidigt som fordonsparken bara växer, finns det ingen annan möjlig utveckling än mot miljöbilar. Detta har de stora biltillverkarna insett och utvecklar nya miljöbilskoncept. Tanken på att köpa en ny bensinslukande bil känns redan gammaldags. Miljöbilen är framtiden.