Sommarerbjudande

Äga Miljöbil

Stora fördelar att äga en miljöklassad bil

Idag står transportsektorn för majoriteten av alla växthusgasutsläpp, varav en stor del av dessa beror på fordonen i sig. Detta innebär att bilföroreningar är en av de viktigaste orsakerna till den globala uppvärmningen och det pågående förpestandet av vår atmosfär. Förutom den stora mängd koldioxid som den konventionella bilen släpper ut så friger den också en hel massa skadliga kemikalier som skadar både individ och miljö, på kort såväl som lång sikt.

 

Skattebefrielse för miljöbil

Fordonskatten är för många viktigt vid köp av ny bil och äger du en miljöbil så ger det lägre skatt och vanligtvis ett avsevärt mycket mindre avtryck i det ekologiska avtrycket.

Många parametrar som väger in

Förutom den stora mängd koldioxid som den konventionella bilen släpper ut så friger den också en hel massa skadliga kemikalier som skadar både individ och miljö, på kort såväl som lång sikt. Därför är det nu, mer än någonsin tidigare, otroligt viktigt att vi väljer att köra rätt typ av fordon. Genom att köra en miljöklassad bil släpper du inte enbart ut mindre skadliga kemikalier och minskar den totala andelen koldioxidutsläpp, du bidrar också till en avsevärt bättre, mer hållbar miljö och en förbättrad folkhälsa.

 

"Genom att köra en miljöklassad bil släpper du inte enbart ut mindre skadliga kemikalier och minskar den totala andelen koldioxidutsläpp"

 

 

Hög miljöpåverkan

Den globala uppvärmningen, som alltså till stor del beror på transportindustrin och dess utsläpp av växthusgaser och koldioxid, har gjort att temperaturer och havsnivåer världen över har stigit med åren. I takt med att bilföroreningar fortsätter att påverka den globala uppvärmningen kan du också förvänta dig en ökad andel stormar, översvämningar och andra naturkatastrofer. Istäcken och glaciärer smälter, havsnivån stiger och vårt klimat blir allt varmare. Samtidigt påverkar de kemikalier som konventionella fordon släpper ut vår luft- jord- och vattenkvalitet. På grund av ett försvagat ozonskikt nås vi av skadlig UV-strålning och regnet – som påverkar grödor, skogar och vattenmiljöer – har blivit allt för surt. 

 

"Istäcken och glaciärer smälter, havsnivån stiger och vårt klimat blir allt varmare."

 

 

Vi vet att en fortsatta användning av konventionella fordon som människans huvudsakliga transportmedel, istället för alternativa miljöklassade bilar, enbart kommer att gå åt ett håll. Vår miljö kommer att försämras ytterligare och Mellanöstern och Nordafrika kommer att bli varmare och torrare; omständigheter som till slut omöjliggör för jordbrukare att odla några grödor, och som gör att en stor mängd människor kommer att vara utan arbete. Stora områden kan också bli för varma och fuktiga för alla att leva i samtidigt som världens temperaturer bara kommer att fortsätta att stiga.

 

 

"Stora områden kan också bli för varma och fuktiga för alla att leva i samtidigt som världens temperaturer bara kommer att fortsätta att stiga" 

 

 

Folkhälsa

De ämnen som icke-eldrivna fordon släpper ut i luften påverkar inte bara miljön utan också din övergripande hälsa. Kemikalierna påverkar till exempel kvaliteten på luften du andas in och kan orsaka skador på dina andningsorgan, särskilt om du lider av astma. Man har tidigare beräknat att det enbart i Stockholm finns 500 barn och ungdomar som lider av astma på grund av stadens trafik. Det finns dessutom många cancerformer samt en ökad risk för KOL som orsakas av luftföroreningar från bland annat våra fordon. 

 

"Man har tidigare beräknat att det enbart i Stockholm finns 500 barn och ungdomar som lider av astma på grund av stadens trafik"

 

 

Miljöklassade bilar 

Elbilar är bilar som drivs enbart av elektricitet och som alltså inte förbränner något bränsle. Detta betyder därför att sådana fordon inte släpper ut några som helst avgaser eller giftiga kemikalier i luften som vi alla andas. Hybridbilar fungerar istället som en kompromiss mellan den konventionella bilen och elbilen. Dessa har en motor som delvis drivs av bränsle, delvis elektricitet. Den slutliga bränsleförbränningen är dock mycket lägre än för bilar som drivs av enbart bensin- och diesel. Att köpa en miljöklassad bil idag är långt ifrån så dyrt som det tidigare varit; och om du som privatperson väljer att köra en miljöbil istället för en bensin- och dieseldriven bil tar du ett stort kliv framåt för din egen och andras hälsa, samtidigt som du minskar dina klimatavtryck i en betydande skala.

 

"Att köpa en miljöklassad bil idag är långt ifrån så dyrt som det tidigare varit"

 

 

Miljöbonus och skattebefrielse

Förutom att det idag är betydligt billigare att köpa miljöklassade bilar så har Sveriges regering nu gjort en satsning och utökat miljöbonusen för bilägare så att samtliga som köper en klimatsmart miljöbil ska innefattas av bonusen. Miljöbonusen som sådan innebär att fordon med låga utsläpp av koldioxid (på upp till 60 g/km) prisbelönas med en bonus på upp till 60 000 kronor. Satsningen kommer – utöver ett generösare system för vilken bil som får klassas som en miljöbil – att innebära ett driftstöd för laddstolpar med 150 miljoner kronor under de kommande tre åren. 

 

"Bonus på upp till 60 000 kronor" 

 

En annan viktig fördel med att köra miljöanpassade bilar är den så kallade ”skattelättnaden” på biodrivmedel såsom biogas, etanol och biodiesel (FAME). Medan bensin och diesel är beskattade med energiskatt och koldioxidskatt så slipper de förnybara drivmedlen koldioxidskatten helt och har en lägre eller obefintlig energiskatt. Detta är ett tillfälligt undantag från EU:s föreskrifter och gäller till och med år 2020.