Sommarerbjudande

Elbilar

Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som får sin energi från ett batteri. Batteriet laddas kan i det vanliga elnätet eller vid särskilda laddstolpar. Nackdelen med batterier är de är skrymmande och väger mellan 200 och 500 kg. I gengäld är drivaggregatet betydligt lättare än en tung förbränningsmotor. Och har man dessutom en motor vid varje hjul behövs heller ingen tung transmission. Trots att elbilarnas räckvidd är kortare, ca 10 - 15 mil, än vad vi är vana vid är den fullt tillräckligt för de flesta vid vanligt bruk. Hur långt batteriet räcker påverkas av hur mycket extrautrustning man har på. När det är kallt försvinner mycket el till att värma kupén. Elmotorn är betydligt effektivare än förbränningsmotorn och accelerationen, särskilt från stillastående, är betydligt bättre. Driftskostnaden är i dagsläget ca 2 kr per mil. Elbilen ger inga direkta utsläpp.

Den mest kända elbilen är idag Tesla, som har närmare 50 mils räckvidd enligt tillverkaren.