Sommarerbjudande

Elhybrider

Elhybrider har även de både en vanlig förbränningsmotor och en elmotor. Båda motorerna används för att driva bilen, antingen samtidigt eller var och en för sig. Den stora skillnaden mot en renodlad elbil är att batterierna laddas med energi från förbränningsmotorn och återvunnen energi från bromsarna. Även spillvärmen från förbränningsmotorn kan tas tillvara, dels för att värma bilen och dels att ladda batterierna. Elhybriden kan inte laddas utifrån. All laddning sker internt av förbränningsmotorn. Genom att mer energi utnyttjas reduceras bränsleförbrukningen och elhybriden är därför en energieffektiv bil för fossila eller förnybara drivmedel. Det finns ännu inga elhybrider för förnybara drivmedel på den svenska marknaden.

Den mest välkända elhybridbilen är idag Toyota Prius