Sommarerbjudande

Dieselbilen förbjuds och skapar miljözoner

2 april, 2018

Stockholm: Delade åsikter med bilägarna som gisslan i dramat

Att köra dieselbil i Stockholm är snart ett minne blott. Åtminstone i vissa utvalda miljözoner om den politiska majoriteten får som de vill. Åsikterna i samhället är delade även om merparten är eniga och har förståelse för att drastiska åtgärder bör vidtas om luftkvalitén i storstäderna fortsätter som nu. Bilägare och tillverkare av dieselbilar lär bli de stora förlorarna i denna högaktuella fråga.

 

Stockholm går mot diselförbud. Om majoriteten av politikerna får bestämma. Debatten fortsätter och ägare av diselbilar kommer förmodligen få vänta på klara besked åtminstone fram till år 2020.

 

 

Utvalda delar av Stockholm omfattas

Det var i november förra året som en enig politisk majoritet röstade igenom ett införande av så kallade miljözoner i Stockholms stads kommande stadsbudget, och nu har även regeringen enats kring beslutet. Miljözonerna innebär att vissa delar av staden, såsom Stockholm innerstad och en mindre del av gamla stan ska få begränsas för körning av miljövänliga fordon, vilket betyder att dieselbilar blir mer eller mindre förbjudna.

 

Luftkvalitén är i fokus och bilisterna kommer med största sannolikhet inte vara 100% nöjda. Vi följer denna utveckling med spänning. Trots olika åsikter från många olika håll är med största sanolikhet merparten medvetna om att klimatfrågan bör tas på fullaste allvar.

 

Fokus på luftkvalité

Målet med miljözonerna är att förbättra stadens luft genom att få ned den totala halten av kväveoxid – ett system mot miljömässig hållbarhet som vi idag kan se utvecklas över hela Europa. Som det är idag överträder många städer i Sverige EU:s gränsvärden, något som beskrivs som en direkt hälsofara för invånarna.

 

Dieselbilen förbjuds

Vi har tidigare skrivit att dieseln har förbjudits i Oslo och Stuttgart på grund av för för luftföroreningar som dieseln anses ligga bakom. Nu är det alltså högaktuellt att även Stockholm hakar på. Nu i en mer permanent form.

 

 

Implementering kan dröja

Nästa steg efter Stockholms stads nu klubbade beslut blir att tillsammans med stadens Trafikkontor, Miljökontor och Stadsledningskontor arbeta fram en genomförbar plan för det framtida implementerandet av dessa dieselfria miljözoner. Ett arbete som dock tycks dröja då regeringen ännu inte gått ut med några precisa detaljer eller distinkta riktlinjer kring förfarandet. Målbilden är dock att det år 2020, alltså redan om två år, ska vara ett faktum med lämpliga och fungerande miljözoner i Stockholms stadstrafik.

 

Dieselbilsägarna känner sig lurade

Det är förvisso inte alla som ställer sig positiva till denna kommande förändring och många dieselbilägare uppger även att de känner sig lurade. Detta beror troligen på att den tidigare regeringen valde att subventionera somliga dieselbilar med devisen att de räknades som miljömässigt godkända – bilar som framöver riskerar att bli helt utestängda från stadens miljözoner. I främsta rummet kommer förändringen dock att påverka enkom ägare av dieselbilar som saknar klassificeringen ”Euro 6”. Ägare av icke-miljöskadliga bilar påverkas i stort sett inte alls.

 

Stockholm visar framfötterna

Idag är Stockholm den kommunen i Sverige som tydligast gått ut med att miljözoner kommer att införas i staden men också andra kommuner sägs ha ett införande på gång. Om detta blir av år 2020, som målsättningen är vet vi ännu inte. Klart är i alla fall att regeringen, politiker och framförallt Stockholms stad menar allvar.

 

Endast elbilar inne i Stockholms stad? Ja, det kan bli verklighet om förslagen på dessa Miljözoner går igenom. Vi bör i alla fall vara redo på att en drastisk förändring kommer att ske den närmsta 3-4 åren.

 

Tre miljözoner

Transportstyrelsen har givit förslag på tre olika miljözoner, miljözon klass 1, 2 och 3.

Klass 1: Enbart fordon drivna av el eller vätgas tillåts köra i zonen.
Klass 2: Fordon som drivs av diesel, etanol, bensin eller gas måste uppfylla vissa bestämda miljökrav (Euro 6) att köra i zonen.
Klass 3: Reglerna kommer att se ut som idag där enbart vissa tunga fordon stoppas för körning.