Sommarerbjudande

6 anledningar till att välja en miljöklassad bil

4 januari, 2018

Miljöbilen har nu fördelarna på sin sida

Fördelarna med att investera i en miljöklassad bil är många till antalet. Det gynnar inte bara miljö och samhället ur ett längre perspektiv. Det gynnar även dig som köpare, genom ett lättat samvete och genom en direkt ekonomisk återbäring. 

 

Tesla, lyxvariant av vad vi i folkmun kallar "miljöklassad bil". Ett inköpspris som många av nordens befolkning inte mäktar med men är ett alternativ som har mindre direktutsläpp

 

1. Syftet är avsett för att skynda på konverteringen 

Kanske har du hört talas om nya miljöbilspremier och den stegrande bonusen för elbilar som vi tidigare skrivit om, eller den enorma skattehöjningen av bensin- och dieselbilar?? I vilket fall är det nu hög tid att fundera över
ditt köp av bil med ett noga beaktande av alla de fördelar en miljöklassad bil kommer att inrymma.
Nedan går vi igenom sex av miljöbilens mest gynnsamma fördelar; ur en miljösynpunkt –
men också för individen själv.

 

Att göra en noggrann total kalkyl är det absolut viktigaste när du ser över ekonomin för en miljöklassad bil. Inte minst om du går för att köpa en av de lyxigare varianterna.

 

1. Räckvidden för elbilar inte längre ett problem

När man talar om elbilar förs inte sällan tankarna in på en problematik kring bilens
räckvidd. Kommer verkligen en elbil att vara funktionsenlig med mina
transportbehov, eller riskerar jag att fastna mitt i ingenstans när batteritiden oväntat tar
slut? Dessa rädslor har blivit så allmänt kända att det nu finns ett begrepp för dem; en
så kallad Räckviddsångest. Men faktum är att denna rädsla inte bara är
överdimensionerad, den är också omotiverad, och – med dagens elbilar bilar – rent av
passé. En ny studie från MIT visar att elbilar skulle kunna ersätta 87 procent av dagens
alla stadscentrerade bilar, med motsvarande 81 procent på landsbygden, en siffra som
om bara tre år, år 2020, förvänts vara uppe i hela 98%. 

2. Miljöklassade bilar sparar på miljön

En uppenbar fördel med att satsa på en miljöbil istället för en bensin- och dieseldriven
sådan är det minskade utsläppet av växthusgaser, vilket i sin tur ska begränsa
ökningen av den globala medeltemperaturen. Både i Sverige specifikt och i den övriga
världen generellt så är den största orsaken till koldioxidutsläpp vår förbränning av
fossila bränslen såsom kol, olja och gas. Och, då dessa bränslen till stor del används
till transporter av olika slag, så är en övergång till en eldriven fordonsutveckling
tämligen oundviklig. Som privatperson kan detta dock kännas som en tung börda att
bära och övergången, från en bil man är van vid till en miljöbil, upplevas som en aning
motig. Kanske frågar du dig om det verkligen spelar så stor roll, är det inte bara så att
vi flyttar positionen för utsläppen från våra bilar till större elkraftverk? Det enkla
svaret är nej. Även om inga bilar de facto kan sägas vara ”bra” för miljön så är el
bättre än andra drivmedel idag. Dessutom kan du själv välja att enbart köpa
ursprungsmärkt och förnybar el att driva din bil med.

3. Skaffa en miljöbil och få Bonus-Malus

Även de rent ekonomiska fördelarna med att skaffa en miljöbil är åtskilliga, och de
kommer att bli allt mer uppenbara i samband med det nya bonus-malus-förslaget som
träder i kraft den 1 juli i år. Förslaget gör delvis att inga redan registrerade bilar får
förhöjd skatt och att bilar drivna på gas ges rabatt, men – det ger framförallt en mycket
kraftig bonus till elbilar! Elbilsrabatten höjs nämligen från sina tidigare 40.000 kronor

till hela 60.000 kronor, en bonus helt finansierad genom den samtidigt kraftigt höjda
skatten för bilar med höga koldioxidutsläpp. Vanliga bilmodeller; såsom en
bensindriven Volvo V90-T5, eller en BMW 520i Touring, som ligger på en nuvarande
skatt av ca 1.300 kronor kommer att höjas till hela 5.500 kronor (år 1-3). Så medan
ägandet av en törstig bensin- eller dieselbil blir allt tuffare, blir inköpet av en ny
miljöbil allt roligare!

4. Miljöbilar är tysta bilar

Långsamt har våra vägar och samhällen blivit allt tystare; det hörs inte lika mycket
buller från motorvägen eller oljud från grannens garageuppfart, och alla skrikande
motorer från belevade Volvo 240 bilar har äntligen upphört. Fordonstekniken går
framåt – tiderna har förändrats – och i takt med detta blir våra bilar, speciellt
miljöklassade sådana, mindre högljudda och lättare att leva med. Miljöbilar är tysta
bilar, och visst är inte den tidigare så bullriga och högljudda miljö vi levt i någonting
vi längtar tillbaka till? Faktum är att vissa miljöbilar är så pass tysta att ett artificiellt
ljud så småningom måste adderas för att de inte ska utgöra en olycksrisk för sin
omgivning. Hur detta ljud kan komma att låta är dock än så länge ovisst, men man
kommer, i olikhet med tidigare bilar, att kunna anpassa ljudet till att inte tränga
igenom byggnader eller störa gatumiljön.

 

Vi kanske aldrig kommer upp i 100% bilar som har inget eller lite utsläpp. Men med lagar och regler som gynnar detta kommer vi kunna närma oss de målsättningar som har satts.

5. Elbilar har ett jämnare vridmoment

Ytterligare en anledning till att köpa en elbil, och som dessvärre tenderar att hamna i
skymundan är dess koppling till körglädje, kraft och fart. När all fokus läggs på bilens
nytta – kring miljö och ekonomi – och ingenting vid dess nöje, kan det vara lätt att
glömma den reella prestationsnivån på fordonet, och istället förknippar man elbilar
med en lite tråkig körning utan fart och fläkt. Men sanningen är att en motor som drivs
på el, till skillnad från en traditionell förbränningsmotor, har förmågan att hålla samma
vridmoment från ett stillastående läge och upp till ett mycket högt varvtal. Detta
betyder att du som förare slipper väntan på att motorn ska varva upp och istället kan
dra nytta av samtliga hästkrafter direkt från start. Det är helt enkelt så att det jämna
vridmomentet som en elbil har gör att den kan accelerera betydligt snabbare än många
andra mer traditionella fordon på marknaden.

6. Elbilar är billiga att köra

Och sist men sannerligen inte minst har vi det faktum som förmodligen väger tyngst
för den enskilde individen ur ett längre perspektiv; att el är en tämligen billig resurs.
Tänk att helt få släppa oron över de ständigt ökande bensin- och dieselpriserna, och
dessutom minska dina fasta utgifter något enormt, bara genom att investera i en elbil.
Medan en vanlig, hyfsat modern diesel- och bensindriven bil kostar ungefär 10
kr/milen, kostar en elbil enbart 1–2 kronor/mil. D e t är en påfallande skillnad!